REALIZACJE

30 czerwca, 2020

Migracja z COGISOFT

Migracja danych kadrowo płacowych z systemu COGISOFT do systemu enova365

6644 zmigrowanych kartotek osobowych
12 miesięcy zmigrowanych wypłat