REALIZACJE

12 czerwca, 2019

Migracja z TETA HR

Eksport danych kadrowo płacowych z systemu TETA HR do arkuszy migracyjnych systemu ADP RB Payroll

112 wyeksportowanych kartotek osobowych
18 miesięcy wyeksportowanych wypłat