REALIZACJE

6 listopada, 2019

Migracja z CDN PL99 i Super Płace

Migracja danych kadrowo płacowych z systemów CDN PL99 i Super Płace do systemu enova365

2 229 migrowanych kartotek osobowych
20 miesięcy migrowanych wypłat