REALIZACJE

5 września, 2019

Migracja z Softlab ERP (Asseco)

Eksport danych kadrowo płacowych z systemu Softlab ERP (Asseco) do arkuszy migracyjnych systemu ADP RB Payroll

126 wyeksportowanych kartotek osobowych
15 miesięcy wyeksportowanych wypłat