REALIZACJE

29 maja, 2019

Migracja z plików XML

Eksport danych kadrowo płacowych z plików XML do arkuszy migracyjnych systemu ADP RB Payroll

5 wyeksportowanych kartotek osobowych
17 miesięcy wyeksportowanych wypłat