REALIZACJE

15 lipca, 2019

Migracja z TETA

Eksport danych kadrowo płacowych z systemu TETA do arkuszy migracyjnych systemu ADP RB Payroll

60 wyeksportowanych kartotek osobowych
18 miesięcy wyeksportowanych wypłat