REALIZACJE

2 stycznia, 2011

Migracja z plików Excel

Migracja danych kadrowo płacowych z plików Excel do systemu ADP RBPayroll

80 zmigrowanych kartotek osobowych
24 miesięcy zmigrowanych wypłat