REALIZACJE

30 kwietnia, 2020

Migracja z InsERT Gratyfikant GT

Migracja danych kadrowo płacowych z systemu InsERT Gratyfikant GT do systemu enova365

60 zmigrowanych kartotek osobowych
17 miesięcy zmigrowanych wypłat