REALIZACJE

3 czerwca, 2020

Migracja z Softlab ERP (Asseco)

Migracja danych kadrowo płacowych z systemu Softlab ERP (Asseco) do systemu enova365

88 zmigrowanych kartotek osobowych
148 miesięcy zmigrowanych wypłat