REALIZACJE

16 marca, 2020

Migracja z Xpertis

Migracja danych kadrowo płacowych z systemu Xpertis do systemu enova365

177 migrowanych kartotek osobowych
38 miesięcy migrowanych wypłat