REALIZACJE

27 lutego, 2020

Migracja z Softlab ERP (Asseco)

Migracja danych kadrowo płacowych z systemu Softlab ERP (Asseco) do systemu enova365

4 018 zmigrowanych kartotek osobowych
13 miesięcy zmigrowanych wypłat