REALIZACJE

26 lutego, 2020

Migracja z RaksSQL

Migracja danych kadrowo płacowych z systemu RaksSQL do systemu enova365

58 migrowanych kartotek osobowych
18 miesięcy migrowanych wypłat