REALIZACJE

13 lutego, 2020

Konwersja z iPersonel

Eksport danych kadrowo płacowych z systemu iPersonel do arkuszy migracyjnych systemu ADP RB Payroll

1 272 wyeksportowanych kartotek osobowych
18 miesięcy wyeksportowanych wypłat