REALIZACJE

31 stycznia, 2020

Migracja z systemu TETA

Eksport danych kadrowo płacowych z systemu TETA do arkuszy migracyjnych systemu ADP RB Payroll

339 wyeksportowanych kartotek osobowych
18 miesięcy wyeksportowanych wypłat