1. System źródłowy. Z jakiego systemu pochodzą migrowane dane?

  2. System docelowy. Do jakiego systemu będą migrowane dane?

  3. Termin uruchomienia pracy na systemie docelowym tzw. GLD (Go Live Date). Oczekiwany termin uruchomienia pracy lub termin naliczania pierwszej listy w systemie docelowym.

  4. Termin dostarczenia danych z systemu źródłowego. Data, kiedy mwise może otrzymać pierwsze dane z systemu źródłowego.

  5. Rodzaj bazy danych, na której działa aktualnie używana aplikacja kadrowo-płacowa. Z jakiego silnika bazy danych korzysta obecny system źródłowy, np. MS-SQL (Microsoft), DB Oracle, Pervasive SQL, My-SQL, pliki DBF (DOS), Firebird, PostgreSQL, pliki DAT (Clarion) itp.

  6. W jakim formacie zostaną przekazane dane do migracji? Czy istnieje możliwość wykonania pełnego backupu bazy danych z obecnie używanego systemu źródłowego? Pełny backup SQL w przypadku baz systemów SQL-owych lub cały katalog z danymi programu w przypadku programów opartych na technologiach DOS lub Clarion lub pliki TXT, CSV lub XLS (Excel) w innych przypadkach.

  7. Dostęp do aktualnie używanej aplikacji kadrowo-płacowej, z której mają być migrowane dane. Czy istnieje możliwość udostępnienia środowiska z aktualnie działającym systemem źródłowym na czas migracji danych? Dostęp taki pozwala na dokładną weryfikację jakości migrowanych danych w sytuacji dedykowanych rozwiązań.

  8. Zakres migrowanych danych:

  Dane kadrowe osób aktualnie zatrudnionych

  Dane kadrowe wszystkich osób w bazie

  Dane płacowe osób aktualnie zatrudnionych

  Dane płacowe wszystkich osób w bazie

  9. Ilościowy zakres danych podlegających migracji. Ilość osób aktualnie zatrudnionych na etat w aktualnie wykorzystywanym systemie źródłowym.

  Spółka 1 Spółka 2 Spółka 3 Spółka 4
  Nazwa/symbol spółki
  Liczba wszystkich osób w bazie
  Liczba aktualnie zatrudnionych osób na etacie
  Liczba osób na umowach cywilnoprawych (w skali miesiąca)
  Liczba osób na etacie podlegającej migracji
  Liczba osób na umowie cywilnoprawnej podlegającej migracji
  Za jakie lata obowiązuje migracja płacowa Od – Do

  10. Wieloetatowość. Czy występują osoby zatrudnione na wielu etatach, jeżeli tak, to ilu jest takich pracowników?

  11. Kalendarze/grafiki czasu pracy. Czy migracji podlegają kalendarze/grafiki czasu pracy pracowników?

  12. Kody pracowników. Jaka jest specyfika nadawania kodów pracownikom? Prosimy o wskazanie miejsca w systemie, z którego należy je pobrać. W przeciwnym wypadku kody będą tworzone na podstawie unikalnych identyfikatorów ze źródłowej bazy danych.

  13. Dedykowane dane kadrowe. Jakie specyficzne dane podlegają migracji, np.: MPK, e-maile, numery telefonów itp.?

  14. Specyfikacja składników płacowych. Czy istnieje możliwość otrzymania specyfikacji składników płacowych wykorzystywanych w aktualnie działającym systemie? W szczególności chodzi o ich wpływ na naliczanie podatków i ZUS-ów.

  15. Struktura wydziałów. Domyślnie wszystkie osoby na etacie i umowy cywilnoprawne przypisywane są do jednego standardowego wydziału. Jeśli ma być inaczej (wydziały mają pochodzić z systemu źródłowego), prosimy o wytyczne, skąd mamy pobrać te dane.

  16. Czy w systemie docelowym uruchamiane będą pracownikom dostępy do swoich danych przez aplikacje internetowe? Czy w nowym systemie docelowym planowane jest uruchamianie dostępów dla pracowników, np. do aplikacji urlopowych? Jeśli tak, prosimy o informację, jakie dane dodatkowe należy pobrać z systemu źródłowego, np.: loginy, hasła, adresy e-mail, struktura podległościowa, inne.

  Adres email (wymagane)